top of page

משפטים

התלמידים במגמת משפטים לומדים בקורס "מבוא למשפט", אשר מעניק להם ידע בסיסי אודות מבנה מערכת המשפט, הרשויות השונות, הזכויות והחובות של אזרחי מדינת ישראל, וכן מידע ראשוני בתחום דיני החוזים, דיני נזיקין, משפט פלילי, דיני עבודה, דיני משפחה ועוד. במהלך השנה עורכים תלמידי הקורס סיורים לבית המשפט העליון ולכנסת, ונפגשים עם מרצים מהפקולטה למשפטים ועורכי דין בכירים. בסיום הקורס מתקיים משפט מבוים, בו משמשים התלמידים כעורכי דין ומציגים את כישוריהם בפני חבר שופטים.

רפואה

התלמידים במגמת רפואה לומדים בקורס "מבוא לרפואה", אשר עוסק בהבהרת מושגי יסוד בתחומי הרפואה השונים, ובמהלכו לומדים על גוף האדם, המערכות השונות ותפקודם וכן על מחלות נפוצות, דרכי הטיפול בהן והמחקר הרפואי הנעשה על מנת למצוא תרופה למחלות אלו. כמו כן, מתקיימות הדרכות בנושא רפואה מונעת, היגיינה, תזונה נכונה ועזרה ראשונה ונערכת הכרות עם מבנה מערכת הבריאות בישראל, סל התרופות וחוק זכויות החולה. במהלך השנה התלמידים עורכים סיורים במעבדות בית הספר לרפואה וכן במוסדות רפואיים שונים.

ניהול

התלמידים במגמת מנהל עסקים לומדים בקורס "מבוא למנהל עסקים", אשר חושף בפניהם את מנגנוני השוק ואת המרכיבים השונים של המשק הישראלי. הקורס עוסק בנושאים כגון צרכנות נבונה, התנהלות עם בנקים, ניהול תקציב משפחתי ואף הקמת עסק קטן וניהולו בתבונה. כמו כן, הקורס מקנה לתלמידים ידע בסיסי בכלכלה, שיווק, פרסום, ויזמות עסקית ומציע הדרכה על שוק העבודה, כיצד לחפש עבודה, כיצד לכתוב קורות חיים, מה ואיך לומר בראיון עבודה וכדומה.

פסיכולוגיה

התלמידים במגמת פסיכולוגיה לומדים בקורס "מבוא לפסיכולוגיה" אשר עוסק בשאלה מהי פסיכולוגיה ומציג בפני התלמידים את ענפיה העיקריים: פסיכולוגיה חברתית, קוגניטיבית, התנהגותית ופיזיולוגית. במהלך הקורס התלמידים נחשפים לתיאוריות הפסיכולוגיות הקלאסיות והמודרניות כאחד, וכן על האופן שבו ניתן להבין התנהגויות שונות של האדם לאורם. בנוסף, הקורס מתמקד בהיבטים מעשיים של הפסיכולוגיה, במצבים שונים כגון קבלת החלטות, הפגת לחץ, פעילות בקבוצה ומצבי קונפליקט שונים, וכן נלמדים נושאים נוספים כגון פסיכופתולוגיה והפרעות נפשיות, שינה וחלימה, תפיסה וחושים, אופן ביצוע מחקר פסיכולוגי ועוד.

תקריב לפניהם של תלמידי אוניברסיטה בעם יושבים בכיתה במהלך טקס סיום של קורס פסיכולוגיה
תלמידי רפואה של אוניברסיטה בעם, במעבדות רפואה באוניברסיטת תל-אביב, מסתכלים במיקרוסקופים

תחומי הלימוד

בתכנית קיימות ארבע מגמות לימוד:
משפטים, רפואה, מנהל עסקים ופסיכולוגיה, במחשבה כי תחומי לימוד אלו מגלמים בתוכם ידע חיוני להתנהלות בחיי היומיום. הקורסים השונים מועברים תוך שימת דגש על הנגשת ידע בעל אופי שימושי ופרקטי. מלבד תכנים עיוניים, הקורסים עוסקים גם בחשיפת התלמידים לרשויות השונות ודרכי פעולתן וכן גופי סיוע רלוונטיים בתחום הלימוד.

bottom of page